زرشک پلو با مرغ مجلسی


450-500گرم ران و سینه مرغ همراه با برنج ایرانی

450-500گرم ران و سینه مرغ همراه با برنج ایرانی

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است