اشکنه


کشک/پیاز و سیر سرخ شده با سبزیجات معطرهمراه با ترشی

کشک/پیاز و سیر سرخ شده با سبزیجات معطرهمراه با ترشی

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است