کباب تابه ای


۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی

۲۴۰ گرم گوشت گوسفندی

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است