فسنجان با گوشت مرغ


تهیه شده با مغز گردو و رب انار محلی  تهیه شده با ساق مرغ 

تهیه شده با مغز گردو و رب انار محلی 

تهیه شده با ساق مرغ 

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

تهیه شده با مغز گردو و رب انار محلی 

تهیه شده با ساق مرغ

البته این غذا با طعم ملس سرو می شود 

اگر خواستار طعم ترش یا شیرین هستید حتما هماهنگی لازم را با ما انجام دهید