قیمه نثار


تهیه شده با گوشت گوسقندی و برنج ایرانی به همراه خلال پسته و خلال بادام و زرشک و بادام و گردو

تهیه شده با گوشت گوسقندی و برنج ایرانی به همراه خلال پسته و خلال بادام و زرشک و بادام و گردو

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

تهیه شده با گوشت گوسقندی و خلال پسته و خلال بادام و زرشک

غذای محلی شهر قزوین