سرگنجشکی به همراه ترشی و دوغ تک نفره


۱۵۰-۱۸۰ گرم گوشت قلقلی شده به همراه سیب زمینی و گوجه (به همراه دوغ و ترشی )

۱۵۰-۱۸۰ گرم گوشت قلقلی شده به همراه سیب زمینی و گوجه

(به همراه دوغ و ترشی )

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

غذای سنتی شهر اصفهان