بریان مخصوص ملک سلطان جارچی باشی(همراه با آب گوشت بریان)


گوشت گوسفندی طعم دار شده با ادویه محلی ، همراه با دورچین مخصوص که کنار این غذای خوشمزه یک کماجدان مسی که حاوی آبگوشت غذا هست سرو می شود

گوشت گوسفندی طعم دار شده با ادویه محلی ، همراه با دورچین مخصوص که کنار این غذای خوشمزه یک کماجدان مسی که حاوی آبگوشت غذا هست سرو می شود

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است