ته چین مرغ


برنج زعفرانی و ماست چکیده ، همراه مرغ ریش شده و کشمش بین غذا

برنج زعفرانی و ماست چکیده ، همراه مرغ ریش شده و کشمش بین غذا

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است