کوفته شوید و باقالی


گوشت ران گوسفندی به همراه حبوبات و سبزیجات معطر و ادویه مخصوص سرآشپزو باقالی تازه

گوشت ران گوسفندی به همراه حبوبات و سبزیجات معطر و ادویه مخصوص سرآشپزو باقالی تازه

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است