خوراک ماهیچه شاندیز


برنج به همراه شوید و باقالی تازه و ماهیچه گوسفندی روش پخت به انتخاب شما /کبابی/مشهدی

برنج به همراه شوید و باقالی تازه و ماهیچه گوسفندی
روش پخت به انتخاب شما /کبابی/مشهدی

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است