فسنجان با گوشت قلقلی

تومان

120000

تومان
پیش‌پرداخت

گردو و رب انار همراه با گوشت گوسفندی قلقلی شده

مشخصات فنی این محصول درج نشده است.

گردو و رب انار همراه با گوشت گوسفندی قلقلی شده