دیزی مخصوص جارچی باشی(به همراه ترشی و دوغ تک نفره)


ماهیچه با گوشت تازه گوسفندی به همراه نخود و لوبیا و سیب زمینی همراه با ترشی و دوغ تک نفره

ماهیچه با گوشت تازه گوسفندی به همراه نخود و لوبیا و سیب زمینی همراه با ترشی و دوغ تک نفره

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است