آبگوشت بریان


آبگوشت بریان بدون چربی با کشک و نان محلی و دارچین

آبگوشت بریان بدون چربی با کشک و نان محلی و دارچین

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است