بریان رژیمی (همراه با آبگوشت بریان)


گوشت گوسفندی بدون چربی طعم دار شده با ادویه محلی ، همراه با دورچین مخصوص

گوشت گوسفندی بدون چربی طعم دار شده با ادویه محلی ، همراه با دورچین مخصوص

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است

 

 

بریان رژیمی با کمترین روغن و مناسب برای افرادی که می خواهند بریان را امتحان کنند