نوشیدنی های خنک


دوغ سنتی ۴ نفره پارچی بزرگ

35800

تومان

نوشابه قوطی

8500

تومان

دلستر

12000

تومان

آبمیوه طبیعی

39000

تومان

موهیتو طبیعی/لیموناد طبیعی

39000

تومان

آب معدنی کوچک

6000

تومان