دسرها و پیش غذاها


ترشی مخلوط

13,000 تومان

خورشت ماست

49,000 تومان

زیتون پرورده

28,000 تومان

زیتون شور

29,000 تومان

ترشی سیر

13,000 تومان

ماست و موسیر

26,000 تومان

سالاد شیرازی

19,800 تومان

سالاد فصل

48,000 تومان

ماست و خیار

28,000 تومان

فرنی

12,000 تومان

سوپ روز

21,000 تومان

بستنی سنتی

26,000 تومان