بریان اصفهان ثبت ملی شد

مهارت تهیه و پخت بریان اصفهان در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید 

مدیریت و روابط عمومی سفره خانه بزرگ ملک سلطان جارچی باشی به عنوان یک از شاخص ترین مجموعه های گردشگری استان و کشور ، ثبت بریان ( غذای محلی و سنتی اصفهان ) را که می تواند در ورود گردشگران داخلی و خارجی به شهر زیبای اصفهان ، تعیین کننده باشد را خدمت کلیه همشهریان عزیز اصفهانی تبریک عرض می کند